HUNG THINH VILLAS

Vị trí: 30 – 31 Trạng Trình, Phường 9, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 
Tổng diện tích: 3.205,01m2 
Số lượng: 11 căn (3 biệt lập, 8 song lập) 
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bất động sản Hưng Thịnh 
Đà Lạt Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Thiết kế – Xây dựng Hưng Thịnh 
Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đầu tư số 42121000848 ngày 10/07/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư song lập và biệt lập Hưng Thịnh tỷ lệ 1/500 số 2136/QĐ – UBND ngày 30/09/2011 
Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng

0917444438